Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về việc phân định ranh giới dự án khu Đô thị

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về việc phân định ranh giới dự án khu Đô thị

Ngày 05/9/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chủ trì cuộc họp về việc phân định ranh giới dự ...

Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình tổng kết CCHC của Chính phủ

Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình tổng kết CCHC của Chính phủ

Chiều 11/9, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình tổng kết CCHC của Chín...

Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm

Tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm

Ngày 09/9/2014, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3975/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý sản xuất, kin...

Chỉ đạo việc xây dựng các hạng mục công trình thuộc khu Quảng trường trung tâm

Chỉ đạo việc xây dựng các hạng mục công trình thuộc khu Quảng trường trung tâm

Ngày 08/9/2014, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3913/UBND-KTN về việc xây dựng các hạng mục công trình...

Ban hành Kế hoạch hành động phòng chống bệnh do vi rút Ebola

Ban hành Kế hoạch hành động phòng chống bệnh do vi rút Ebola

Ngày 09/9/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3016/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động ph...

“Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 67/2014/NĐ-CP”

“Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 67/2014/NĐ-CP”

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc tại Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 67/2014...

Tin vắn ngày 9/9/2014

Tin vắn ngày 9/9/2014

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau: Đọc thêm...