Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Sáng 27/8, Hội thảo Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ XXIII vớ...

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ công tác GPMB do xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng QL1D

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ công tác GPMB do xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng QL1D

 

Ngày 23/8/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ công tác G...

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tập đoàn Nông khẩn Quảng Tây

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tập đoàn Nông khẩn Quảng Tây

Chiều 26/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành đã tiếp và làm việc với...

Chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc và Khu Đàn tế trời đất

Chỉ đạo việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc và Khu Đàn tế trời đất

 

Ngày 20/08/2014, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3587/UBND-VX về việc đẩy nhanh tiến độ thi công công...

Chỉ đạo việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2014

Chỉ đạo việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu năm 2014

Ngày 20/08/2014, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3574/UBND-VX về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu ...

Chỉ đạo việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thu nhập trung bình năm 2014

Chỉ đạo việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thu nhập trung bình năm 2014

Ngày 12/08/2014, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3403/UBND-VX về việc tổ chức điều tra, rà soát hộ ngh...

Tin vắn ngày 11/08/2014

Tin vắn ngày 11/08/2014

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau: Đọc thêm...