Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng dự án Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn

 

Ngày 22/10/2014, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì họp nghe báo cáo tiến đ...

Chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến 02 Cụm công nghiệp Quang Trung và Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến 02 Cụm công nghiệp Quang Trung và Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Ngày 27/10/2014, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4765/UBND-KTN về một số vấn đề liên quan đến 02 Cụm c...

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với Chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp thuộc KKT Nhơn Hội

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với Chủ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp thuộc KKT Nhơn Hội

 

Ngày 21/10/2014, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì làm việc với Chủ đầu tư...

Chỉ đạo giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB Dự án Quần thể du lịch

Chỉ đạo giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB Dự án Quần thể du lịch

 Ngày 27/10/2014, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4766/UBND-KTN về việc giải quyết một số vướng mắc tr...

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh về công tác triển khai xây dựng các công trình Khu tưởng niệm trên địa bàn tỉnh

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh về công tác triển khai xây dựng các công trình Khu tưởng niệm trên địa bàn tỉnh

 

Ngày 16/10/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng chủ trì cuộc họp sau khi kiểm tra công tác ...

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về triển khai xây dựng các công trình Khu di tích trên địa bàn tỉnh

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về triển khai xây dựng các công trình Khu di tích trên địa bàn tỉnh

 

Ngày 17/10/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng chủ trì cuộc họp sau khi kiểm tra công tác ...

Tin vắn ngày 28/10/2014

Tin vắn ngày 28/10/2014

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau: Đọc thêm...