Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Sáng nay 23/10, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ...

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2014 – 2015

Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2014 – 2015

Ngày 20/10/2014, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4646/UBND-KTN về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ ...

Tăng cường phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tăng cường phòng, chống bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 20/10/2014, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4647/UBND-KTN về việc phối hợp triển khai công tác ki...

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Cánh đồng mẫu lớn năm 2014

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Cánh đồng mẫu lớn năm 2014

Ngày 06/10/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì Hội nghị Sơ kết tình hình thực hi...

Thăm Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Thăm Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Sáng nay 20/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã đến thăm Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhân kỷ ni...

Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh giao lưu Hội LHPN xã Vĩnh Hòa

Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh giao lưu Hội LHPN xã Vĩnh Hòa

Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014), sáng 19/...

Tin vắn ngày 23/10/2014

Tin vắn ngày 23/10/2014

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau: Đọc thêm...