Bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI

Bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI

Sau 03 ngày làm việc (08/7 – 10/7/2014), Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI đã chính thức bế mạc với 12 ...

Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI

Khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI

Sáng nay 08/7, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI chính thức khai mạc tại thành phố Quy Nhơn. Các đồng c...

Đức Tăng Thống Tep Vong đến thăm Bình Định

Đức Tăng Thống Tep Vong đến thăm Bình Định

Chiều 07/7, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã tiếp Đức Tăng Thống Tep Vong -...

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2014

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2014

Sáng nay 07/7, Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Hè Thu, triển khai kế hoạch, giải pháp sản xuất vụ mùa nă...

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng công trình Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn Thị xã An Nhơn

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng công trình Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn Thị xã An Nhơn

 

Ngày 24/06/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện công ...

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng công trình Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Tuy Phước

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng công trình Mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Tuy Phước

 Ngày 23/06/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện công ...

Bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI

Bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI

Sau 03 ngày làm việc (08/7 – 10/7/2014), Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI đã chính thức bế mạc với 12 ... Đọc thêm...

Tin vắn ngày 04/07/2014

Tin vắn ngày 04/07/2014

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau: Đọc thêm...