Chỉ đạo việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thu nhập trung bình năm 2014

Chỉ đạo việc tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thu nhập trung bình năm 2014

Ngày 12/08/2014, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3403/UBND-VX về việc tổ chức điều tra, rà soát hộ ngh...

Lãnh đạo tỉnh làm việc với VNSTEEL

Lãnh đạo tỉnh làm việc với VNSTEEL

Sáng nay 21/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã làm việc với đoàn công tác Tổng Công ty Thé...

Ủy ban Dân tộc kiểm tra việc thực hiện chính sách định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban Dân tộc kiểm tra việc thực hiện chính sách định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng nay 20/8, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Dân tộc, do đồng chí Trịnh Công Khanh – Vụ trưởng Vụ Chính s...

Tăng cường sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường

Tăng cường sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường

Ngày 14/8/2014, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3465/UBND-KTN tăng cường sử dụng túi ni lông thân thiệ...

Thông báo về ngày nghỉ Lễ và treo Quốc kỳ

Thông báo về ngày nghỉ Lễ và treo Quốc kỳ

Ngày 18/8/2014, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 140/TB-UBND về việc nghỉ Lễ và treo Quốc Kỳ nhân Ngà...

Tin vắn ngày 11/08/2014

Tin vắn ngày 11/08/2014

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau: Đọc thêm...