Ban hành Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp

Ban hành Kế hoạch hành động năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp

Ngày 28/7/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2618/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động nă...

Chỉ đạo giải quyết việc quản lý, vận hành các Nhà máy xử lý nước thải của Dự án Vệ sinh môi trường

Chỉ đạo giải quyết việc quản lý, vận hành các Nhà máy xử lý nước thải của Dự án Vệ sinh môi trường

Ngày 23/7/2015, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3463/UBND-KTN về việc quản lý, vận hành các Nhà máy xử...

Giao lưu với GS.Jerome Friedman

Giao lưu với GS.Jerome Friedman

Ngày 29/7, UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức ...

Lãnh đạo tỉnh tiếp GS.Jerome Friedman

Lãnh đạo tỉnh tiếp GS.Jerome Friedman

Sáng nay 29/7, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà cùng lãnh đạo...

Bộ trưởng phụ trách An toàn thực phẩm New Zealand thăm và làm việc tại Bình Định

Bộ trưởng phụ trách An toàn thực phẩm New Zealand thăm và làm việc tại Bình Định

Ngày 28/7, đoàn công tác New Zealand, do bà Jo Goodhew – Bộ trưởng phụ trách An toàn thực phẩm New Z...

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về triển khai Dự án Trồng dược liệu sạch tại huyện An Lão

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về triển khai Dự án Trồng dược liệu sạch tại huyện An Lão

Ngày 16/7/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp bàn triển khai Dự án Trồn...

Tin vắn ngày 28/7/2015

Tin vắn ngày 28/7/2015

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

Đọc thêm...