Email In PDF.

THÀNH VIÊN UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Chủ tịch
Hồ Quốc Dũng

 

PCT
Mai Thanh Thắng

PCT
Trần Thị Thu Hà

PCT
Phan Cao Thắng

PCT
Ngô Đông Hải

 

ủy viên
Nguyễn Thúc Đĩnh

ủy viên
Nguyễn Văn Minh

ủy viên
Trương Thanh Kết

ủy viên
Trần Thanh Sơn

ủy viên
Phan Văn Thanh