Thông tin văn bản mới

Quyết định công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 19/9/2013, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBDT về việc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

Quyết định ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 11/9/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trợ cấp và hỗ trợ đối với cán bộ luân chuyển trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Email In PDF.

Ảnh  minh họaNgày 23/9/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1703/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 04 Tháng 10 2013 15:43 Đọc thêm...

Phê duyệt Đề án Tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 19/7/2013, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1203/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020.

Đọc thêm...

Bộ Giao thông vận tải Quyết định thành lập Tiểu ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày18/7/2013, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 2077/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tiểu ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 09 Tháng 5 2014 14:43 Đọc thêm...

Hướng dẫn thực hiện nội dung của Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 26/7/2013, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2983/UBND-TH về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Điểm a, Khoản 2, Điều 14 của Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đọc thêm...

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 17/6/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm...

Quyết định công bố đưa luồng hàng hải Quy Nhơn vào sử dụng

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 22/5/2013, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 347/QĐ-CHHVN về việc công bố đưa luồng hàng hải Quy Nhơn vào sử dụng.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 09 Tháng 5 2014 14:43 Đọc thêm...

Quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định

Email In PDF.

Anhr minh họaNgày 10/5/2013, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 1195/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

Trang 7 trong 21 trang