Thông tin văn bản mới

Chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh tại các hội đặc thù

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 16/11/2012, Bộ Tài chính ban hành văn bản số 15946/BTC-NSNN về kinh phí chi trả chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh chuyên trách tại các hội đặc thù.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 16:35 Đọc thêm...

Kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT tại buổi làm việc với tỉnh Bình Định

Email In PDF.

ql19Sau đây là toàn văn Thông báo số 693/TB-BGTVT ngày 16/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải về Kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 16:35 Đọc thêm...

Văn bản trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường về giải quyết một số vướng mắc trong công tác bồi thường đất đai

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 02/11/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 4185/BTNMT-TCQLĐĐ về việc phúc đáp công văn số 3194/UBND-TD ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 16:36 Đọc thêm...

Thẩm định nguồn vốn cho dự án giống lúa, màu Nhơn Hòa

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 31/10/2012, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 8937/BKHĐT-KTNN về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW cho dự án Trại nghiên cứu, khảo nghiệm giống lúa, màu Nhơn Hòa, tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 16:36 Đọc thêm...

Ban hành Quy mô xây dựng đường Giao thông nông thôn

Email In PDF.

Ảnh minh họa(ubndbinhdinh.vn) - Ngày 05/11/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2456/QĐ-CTUBND về việc ban hành quy mô xây dựng đường Giao thông nông thôn (GTNT) áp dụng Chương trình 30a sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh và An Lão.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 16:37 Đọc thêm...

Điều chỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham dự hội chợ, triển lãm

Email In PDF.

hc(ubndbinhdinh.vn) - Ngày 02/11/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở thuộc làng nghề trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và ngoài nước.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 16:37 Đọc thêm...

Quy hoạch siêu thị, trung tâm thương mại

Email In PDF.

st(ubndbinhdinh.vn) - Ngày 19/10/2012, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 6184/QĐ-BCT về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 16:38 Đọc thêm...

Ban hành Quy định lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương

Email In PDF.

Ảnh minh họa (ubndbinhdinh.vn) - Ngày 31/10/2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 592/QĐ-UBND về ban hành Quy định lập, quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương.

Cập nhật ngày Thứ hai, 05 Tháng 11 2012 13:02 Đọc thêm...

Phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015 có xét đến năm 2020”

Email In PDF.

Ảnh minh họa(ubndbinhdinh.vn) - Ngày 25/10/2012, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 6310/QĐ-BCT về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến năm 2020”.

Đọc thêm...

Trang 7 trong 18 trang