Thông tin văn bản mới

Bộ Giao thông vận tải Quyết định thành lập Tiểu ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày18/7/2013, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 2077/QĐ-BGTVT về việc thành lập Tiểu ban Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 09 Tháng 5 2014 14:43 Đọc thêm...

Hướng dẫn thực hiện nội dung của Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 26/7/2013, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2983/UBND-TH về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Điểm a, Khoản 2, Điều 14 của Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Đọc thêm...

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 17/6/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1573/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm...

Quyết định công bố đưa luồng hàng hải Quy Nhơn vào sử dụng

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 22/5/2013, Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số 347/QĐ-CHHVN về việc công bố đưa luồng hàng hải Quy Nhơn vào sử dụng.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 09 Tháng 5 2014 14:43 Đọc thêm...

Quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định

Email In PDF.

Anhr minh họaNgày 10/5/2013, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định 1195/QĐ-UBND về việc quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

Chỉ đạo về Dự án Lọc hóa dầu tại Bình Định

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 10/5/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 652/TTg-KTN về dự án Lọc hóa dầu tại KKT Nhơn Hội tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 09 Tháng 5 2014 14:43 Đọc thêm...

Kế hoạch tổ chức mít tinh hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 09/5/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1155/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức mít tinh hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013 nhân dịp Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Đọc thêm...

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vận tải

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 22/4/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1011/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vận tải giai đoạn 2012-2016.

Đọc thêm...

Phê duyệt Dự án “Hệ thống quy định điện tử Việt Nam (eRegulatinons) – giai đoạn III”

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 09/4/2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 444/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Dự án “Hệ thống quy định điện tử Việt Nam (eRegulatinons) – giai đoạn III”.

Cập nhật ngày Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 13:27 Đọc thêm...

Trang 7 trong 21 trang