Thông tin văn bản mới

Kế hoạch phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh năm 2013

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 11/03/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-BCĐ138 về việc phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người  trên địa bàn tỉnh năm 2013.

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 17 Tháng 5 2013 10:07 Đọc thêm...

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2013

Email In PDF.

Ảnh minh họa Ngày 08/03/2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước năm 2013.

Cập nhật ngày Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 13:34 Đọc thêm...

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Định

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 10/01/2013, tại tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định. Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có Thứ trưởng Nghiêm Vũ Khai và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ, cục, vụ, ban và các cơ quan truyền thông của Bộ. Về phía tỉnh Bình Định có đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và doanh nghiệp của tỉnh Bình Định. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Quân kết luận tại Thông báo số 358/TB-BKHCN ngày 06/02/2013.

Cập nhật ngày Thứ năm, 28 Tháng 2 2013 08:20 Đọc thêm...

Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 21/01/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 187/QĐ-UBND về việc ban hành phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 17 Tháng 5 2013 10:07 Đọc thêm...

Ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 18/01/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động-Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm  2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ tư, 23 Tháng 1 2013 13:09 Đọc thêm...

Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 20/12/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 17 Tháng 5 2013 10:08 Đọc thêm...

Văn bản trả lời của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận đặt tên, số hiệu hệ thống đường trên địa bàn tỉnh

Email In PDF.

Ảnh minh họaNgày 06/12/2012, Bộ Giao thông vận tải ban hành văn bản số 10399/BGTVT-KCHT về việc thỏa thuận đặt tên, số hiệu hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 17 Tháng 5 2013 09:07 Đọc thêm...

Thông báo số 388/TB-VPCP về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư

Email In PDF.

Sau đây là toàn văn Thông báo số 388/TB-VPCP ngày 28/11/2012 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

amh

Cập nhật ngày Thứ sáu, 17 Tháng 5 2013 09:08 Đọc thêm...

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Email In PDF.

Ngày 03/12/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 660/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Ảnh minh họa

Cập nhật ngày Thứ hai, 10 Tháng 12 2012 16:34 Đọc thêm...

Trang 7 trong 19 trang