BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 4 HĐND TỈNH KHÓA XI: Thông qua 17 Nghị quyết

Email In PDF.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, chiều 20.7, HĐND tỉnh đã họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 4.

Tại kỳ họp này, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, các cơ quan liên quan, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề về phát triển KT-XH, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm 2012, HĐND tỉnh đánh giá, trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của tỉnh là đáng ghi nhận. 

Bên cạnh việc xem xét các báo cáo, tờ trình, các đại biểu (ĐB) HĐND tỉnh cũng đã nêu nhiều ý kiến chất vấn thủ trưởng và sở, ngành về những vấn đề bức xúc trong tỉnh hiện nay và nghe thủ trưởng các cơ quan này, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trả lời, giải trình.

Tại phiên bế mạc, các ĐB đã thông qua 15 dự thảo nghị quyết (NQ) của kỳ họp, gồm: NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012; NQ về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012; NQ về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2012; NQ về việc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; NQ về Quy định sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) trên địa bàn tỉnh; NQ về điều chỉnh chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thể thao theo Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30.12.2011 của Bộ Tài chính và Bộ VH-TT&DL; NQ về quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; NQ về điều chỉnh mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và sửa đổi, bổ sung một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn; NQ về đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về việc quy định mức chi bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND và của HĐND các cấp; NQ về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh; NQ về việc chuyển xếp lương cán bộ xã; NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; NQ về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định; NQ về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND; NQ thông qua các báo cáo kết quả giám sát và các kiến nghị qua giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI.

Trước đó, ĐB đã thông qua 2 dự thảo NQ gồm: NQ cho thôi làm nhiệm vụ ĐB HĐND tỉnh đối với ĐB Phạm Tỵ, nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh, ĐB HĐND tỉnh Bình Định khóa XI đơn vị bầu cử số 2 (TP Quy Nhơn), vì lý do chuyển công tác ra ngoài tỉnh; NQ về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Ngọc Minh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, vì lý do chuyển công tác ra ngoài tỉnh. Các ĐB đã tiến hành bầu bổ sung 2 ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 là ông Nguyễn Thúc Đĩnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH-ĐT và ông Trương Đức Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cần thiết, tập trung mọi nguồn lực của tỉnh khắc phục và vượt qua khó khăn, cùng toàn quân, toàn dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện tốt nhất các mục tiêu, chỉ tiêu về KT-XH trong năm 2012; đồng thời đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trước nhiệm vụ nặng nề trong những tháng còn lại của năm, HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân trong tỉnh phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí, hăng hái thi đua, thực hành tiết kiệm, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng và các nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của năm 2012.  

Theo baobinhdinh.com.vn